فهرست

شرکت های کاشی تبریز و کرابن سرامیک تبریز، در همایش تقدیر از واحد های نمونه کیفی استان که در محل آمفی تئاتر اداره کل استاندارد برگزار شد، به عنوان واحد برگزیده کیفیت استاندارد در استان آذربایجان شرقی و مدیر کنترل کیفیت به عنوان مدیر نمونه استانی معرفی و با اهدای تندیس و لوح تقدیر مورد تجلیل قرار گرفت. شایان ذکر است شرکت های کاشی تبریز و کرابن سرامیک تبریز در سال های اخیر به طور متوالی هر سال به عنوان واحد نمونه کیفی استان معرفی می‌گردد.


طراحی توسط واحد انفورماتیک گروه صنعتی کاشی تبریز