فهرست

با توجه به تغییر در منطقه آدرس کارخانه از منطقه تبریز به بستان آباد،آدرس صحیح به شرح زیر خواهد بود :

استان آذربایجان شرقی ، شهرستان بستان آباد ، جاده تبریز – تهران ، کوچه کاشی تبریز/ آبیاری – صنایع کاشی تبریز .


طراحی توسط واحد انفورماتیک گروه صنعتی کاشی تبریز