اسمایل

در دسترس: موجود در انبار

سبک : مدرن

سیمبل ٢٠x٦٠ :

سیمبل ٣٠x٣٠ :

رنگ : 

دسته : برچسب: , ,
Smile Blue
٢٠x٦٠
 Smile Begie
٢٠x٦٠
Smile White
٢٠x٦٠
Smile Blue Decor
٢٠x٦٠
Smile Begie Relief
٢٠x٦٠
Smile White Relief
٢٠x٦٠
Smile White Craft
٢٠x٦٠
Smile Decor
٣٠x٣٠
Color Line White
٣٠x٣٠

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٢٠x٦٠  ٩  ١٨.٣ ١.٠٨  ١١٠x١١٠  ٦٤  ٦٩.١٢  ١٢٠٠ 
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٥.٦ ١.٣ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٧٠.٢ ١٤٠٠
اسمایل

اسمایل