سلین

در دسترس: موجود در انبار

سبک : مدرن

سیمبل ٣٠x٩٠ :

سیمبل ٣٠x٣٠ کوتو :

سیمبل  ٣٠x٣٠ کف :

رنگ : 

دسته : برچسب: , ,
Selin Selin
Selin Cotto Decor
٣٠x٩٠
Selin Forma 16
٢٩x٣٣
Selin Selin
Selin Cotto
٣٠x٩٠
Selin Pattern Cotto Decor (Wall)
٣٠x٣٠
Selin Selin
Selin Gray Decor
٣٠x٩٠
Selin Decor (Floor)
٣٠x٣٠
Selin Selin
Selin Gray
٣٠x٩٠
Selin Pattern Gray Decor (Wall)
٣٠x٣٠

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٠x٩٠ ٤ ١٩ ١.٠٥ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٥٦.٧ ١٠٥٠
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٥.٦ ١.٣ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٧٠.٢ ١٤٠٠
سلین

سلین