رزالین

در دسترس: موجود در انبار

سبک : کلاسیک

سیمبل ٢٥x٧٥ :

سیمبل ٣٠x٣٠ :

رنگ :

دسته : برچسب: , ,
RosalinBeige25x75 RosalinPink25x75 RosalinBlueRelief25x75 RosalinBlueDecorRelief25x75
Rosalin Beige
٢٥x٧٥
Rosalin Pink
٢٥x٧٥
Rosalin Blue
٢٥x٧٥
Rosalin Blue Relief Decor
٢٥x٧٥
RosalinPinkDecorRelief25x75 RosalinBeigeFloorTile30x30 RosalinZocaloBorder16x25 RosalinBorder8x25
Rosalin Pink Relief Decor
٢٥x٧٥
Rosalin Beige
٣٠x٣٠
Rosalin Zocalo
١٦x٢٥
Rosalin Border
٨x٢٥
RosalinNeginDecor6.8x22.8 RosalinNegindarBorder8x25

Rosalin Negin
٦.٨x٢٢.٨
Rosalin Negin Border
٨x٢٥

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٢٥x٧٥ ٦  ٢١.٣  ١.١٣  ١١٠x١١٠  ٤٨  ٥٤.٢٤  ١٠٥٠ 
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٥.٦ ١.٣ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٧٠.٢ ١٤٠٠

 

رزالین

رزالین