راماندا

در دسترس: موجود در انبار

سبک : سنگ طبیعی

سیمبل ٣٠x٩٠ :


سیمبل ٣٠x٣٠ :

رنگ : 

دسته : برچسب: , ,
Ramanda Ramanda
Ramanda Beige
٣٠x٩٠
Ramanda Brown
٣٠x٩٠
Ramanda
Ramanda Beige Relief Decor
٣٠x٩٠
Ramanda Ramanda
Ramanda Beige
٣٠x٣٠
Ramanda Brown
٣٠x٣٠
Ramanda Ramanda
Ramanda Border
٨.٥x٣٠
Ramanda Cigar
٣x٩٠

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٠x٩٠ ٤ ١٩ ١.٠٥ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٥٦.٧ ١٠٥٠
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٥.٦ ١.٣ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٧٠.٢ ١٤٠٠
راماندا

راماندا