نوبل

در دسترس: موجود در انبار

سبک : مدرن

سیمبل ٣٠x٩٠ :

سیمبل ٣٠x٣٠ :

رنگ :

دسته : برچسب: , ,
Nobel Gray
٣٠x٩٠
Nobel Beige
٣٠x٩٠
Nobel White
٣٠x٩٠
Nobel Gray Relief
٣٠x٩٠
Nobel Beige Relief
٣٠x٩٠
Nobel White Relief
٣٠x٩٠
Nobel Decor Gray Relief
٣٠x٩٠
Nobel Decor Beige Relief
٣٠x٩٠
Nobel Decor White Relief
٣٠x٩٠
Nobel Beige
٣٠x٣٠
Nobel Gray
٣٠x٣٠
Perfil Gold 06
٢x٩٠
Perfil Silver 07
٢x٩٠

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٠x٩٠ ٤ ١٩ ١.٠٥ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٥٦.٧ ١٠٥٠
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٨.٥ ١.٣٥ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٧٢.٩ ۱۵۷۰
نوبل

نوبل