مایا

در دسترس: موجود در انبار

سبک : مدرن

سیمبل ٢٥x٧٥ :

سیمبل ٣٠x٣٠ :

رنگ :

دسته : برچسب: , ,
Maya Beige
٢٥x٧٥
Maya Beige Base
٢٥x٧٥
Maya Blue
٢٥x٧٥
Maya Blue Base
٢٥x٧٥
Maya Gray
٢٥x٧٥
Maya Gray Base
٢٥x٧٥
Maya Gray Relief
٢٥x٧٥
Maya Ivory
٢٥x٧٥
Maya Ivory Base
٢٥x٧٥
Maya Ivory Relief
٢٥x٧٥
Maya Gray Mode
٣٠x٣٠
Maya Gray
٣٠x٣٠
Perfit Silver Matt
٠.٦x٧٥
Aloma Silver Matt
٢x٧٥
Aloma Bronze Matt
٢x٧٥
Maya Decor
٢٥x٧٥
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٢٥x٧٥ ٦ ٢١.٣ ١.١٣ ١١٠x١١٠ ٤٨ ٥٤.٢٤ ١٠٥٠
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٥.٦ ١.٣ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٧٠.٢ ١٤٠٠
مایا

مایا