مدیسون

در دسترس: موجود در انبار

سبک : سنگ طبيعی

سیمبل ٣٠x٦٠ :

سیمبل ٣٠x٣٠ :

رنگ :

دسته : برچسب: , ,
Madison Light Gray
٣٠x٦٠
Madison Dark Gray
٣٠x٦٠
Madison Decor Relief
٣٠x٦٠
Madison Forma ٣٢
٣٣x٣٣
Madison Dark Gray
٣٠x٣٠
Perfit Silver Matt
٠.٦x٦٠
Aloma Silver Special Matt
١.٥x٦٠

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٠x٦٠٦ ١٨.٤ ١.٠٥١١٠x١١٠ ٧٢ ٧٥.٦ ١٣٥٠
٣٠x٣٠١٥٢٥.٦١.٣١٠٠x١٠٠٥٤٧٠.٢١٤٠٠
مدیسون

مدیسون