لرد

در دسترس: موجود در انبار

سبک : سنگ طبیعی

سیمبل ٣٠x٩٠ :

سیمبل ٣٠x٣٠ :

رنگ : 

دسته : برچسب: , ,
Lord Lord
Lord Cream
٣٠x٩٠
Lord Cream Relief
٣٠x٩٠
LordLord
Lord Relief Line Cream
٣٠x٩٠
Lord Relief Cream Decor
٣٠x٩٠
LordLord
DMI0005 Mosaic
٣٠x٣٠
Classy Cream Relief
٣٠x٣٠
LordLord
Zuma Brown
٣٠x٣٠
Lord Border
٢.٥x٩٠

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٠x٩٠٤١٩١.٠٥١٠٠x١٠٠٥٤٥٦.٧١٠٥٠
٣٠x٣٠١٥٢٥.٦١.٣١٠٠x١٠٠٥٤٧٠.٢١٤٠٠

 

لرد

لرد