لرد

در دسترس: موجود در انبار

سبک : سنگ طبیعی

سیمبل ٣٠x٩٠ :

سیمبل ٣٠x٣٠ :

رنگ : 

دسته : برچسب: , ,
Lord Lord
Lord Cream
٣٠x٩٠
Lord Cream Relief
٣٠x٩٠
Lord Lord
Lord Relief Line Cream
٣٠x٩٠
Lord Relief Cream Decor
٣٠x٩٠
Lord Lord
DMI0005 Mosaic
٢٧.٥x٢٧.٥
Classy Cream Relief
٣٠x٣٠
Lord Lord
Zuma Brown
٣٠x٣٠
Lord Border
٢.٥x٩٠

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٠x٩٠ ٤ ١٩ ١.٠٥ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٥٦.٧ ١٠٥٠
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٥.٦ ١.٣ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٧٠.٢ ١٤٠٠

 

لرد

لرد