لوگان

در دسترس: موجود در انبار

سبک : مدرن

سیمبل ٢٥x٧٥ :

سیمبل ٣٠x٣٠ :

رنگ :

دسته : برچسب: , ,

Logan Graphite
٢٥x٧٥

Logan Blue
٢٥x٧٥

Logan Graphite Relief
٢٥x٧٥

Logan Blue Decor
٢٥x٧٥

Logan White
٢٥x٧٥

Color Line White
٣٠x٣٠

Perfit Silver Matt
٠.٦x٧٥

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٢٥x٧٥ ٦  ٢١.٣  ١.١٣  ١١٠x١١٠  ٤٨  ٥٤.٢٤  ١٠٥٠ 
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٥.٦ ١.٣ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٧٠.٢ ١٤٠٠
لوگان

لوگان