لیریکا

در دسترس: موجود در انبار

سبک : کلاسیک

سیمبل ٣٠x٩٠ :

سیمبل ٦٠x٦٠ :

رنگ :

دسته : برچسب: , ,
Lirica Relief
٣٠x٩٠
Lirica Decor Relief
٣٠x٩٠
Liana Relief
٦٠x٦٠
Liana Art Relief
٦٠x٦٠
Larica Zocalo
١٥x٣٠
Larica Border Blue
٤x٣٠

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٠x٩٠ ٤ ١٩ ١.٠٥ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٥٦.٧ ١٠٥٠
٦٠x٦٠ ٤ ٣٤.٢ ١.٤ ١١٠x١١٠ ٣٢ ٤٤.٨ ١١٢٠
لیریکا

لیریکا