گرو

در دسترس: موجود در انبار

سبک : سنگ طبیعی

سیمبل ٣٠x٩٠ :

سیمبل ٣٠x٣٠ :

رنگ : 

دسته : برچسب: , ,
GrooveGroove
Groove Relief Black
٣٠x٩٠
Groove Relief Gray
٣٠x٩٠
GrooveGroove
Groove Border
٢.٥x٩٠
Aloma Silver Matt
١.٥x٩٠
GrooveGrooveGroove
Groove Mosaic
٣٠x٣٠
Groove Black
٣٠x٣٠
Groove Gray
٣٠x٣٠
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٠x٩٠٤١٩١.٠٥١٠٠x١٠٠٥٤٥٦.٧١٠٥٠
٣٠x٣٠١٥٢٥.٦١.٣١٠٠x١٠٠٥٤٧٠.٢١٤٠٠
گرو

گرو