دیمورا

در دسترس: موجود در انبار

سبک : سنگ طبيعی

سیمبل  ٣٠x٦٠ :

سیمبل  ٦٠x٦٠ :

رنگ : 

دسته : برچسب: ,
Dimora Cream Relief
٣٠x٦٠
Dimora Cream
٣٠x٦٠
Dimora Cream Base
٣٠x٦٠
Perfit Gold Matt
٠.٦x٦٠
Viola Cream
٦٠x٦٠
Brick Mosaic
٣٠x٣٠
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٠x٦٠ ٦  ١٨.٤  ١.٠٥ ١١٠x١١٠  ٧٢  ٧٥.٦  ١٣٥٠ 
٦٠x٦٠
٤ ٣٤.٢ ١.٤ ١١٠x١١٠ ٣٢ ٤٤.٨ ١١٢٠
دیمورا

دیمورا