دنور

در دسترس: موجود در انبار

سبک : سنگ طبیعی

سیمبل ٦٠x٦٠ :

سیمبل ٣٠x٣٠ :

سیمبل ٣٣x۱٠٠ :

رنگ : Denver Cream 30x30

دسته : برچسب: , ,
Denver Cream 33x100 Denver Cream Relief 33x100
Denver Cream
۳۳x۱۰۰
Denver Cream Relief
۳۳x۱۰۰
Aloma Gold Matt 2x100 Denver Decor 33x100 copy
Aloma Gold Matt
۲x۱۰۰
Denver Decor
۳۳x۱۰۰
Denver Cream 30x30 Provence Cream Polished Glossy 60x60
Denver Cream
٣٠x٣٠
Provence Cream Polished Glossy
۶۰x۶۰

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٣x١٠٠ ٤ ٢٩.٩ ١.٣٣ ١١٠x١١٠ ٥٤ ٧١.٨٢ ١٦٤٠
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٥.٦ ١.٣ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٧٠.٢ ١٤٠٠
٦٠x٦٠ ٤ ٣٤.٢ ١.٤ ١١٠x١١٠ ٣٢ ٤٤.٨ ١١٢٠
دنور

دنور