بریو

در دسترس: موجود در انبار

سبک : سنگ طبيعی

سیمبل ٣٠x٩٠ :

سیمبل ٥٨x٥٨ :

رنگ :

دسته : برچسب: ,
Brave Dark Gray
٣٠x٩٠
Brave Light Gray
٣٠x٩٠
Brave Dark Gray Relief
٣٠x٩٠
Brave Gray Decor
٣٠x٩٠
Aloma Silver Matt
١.٥x٩٠
Bergamo Light Gray Polished Glossy
٥٨x٥٨
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٠x٩٠ ٤ ١٩ ١.٠٥ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٥٦.٧ ١٠٥٠
٥٨x٥٨ ٤ ٣٤.٥ ١.٣٥ ١١٠x١١٠ ٣٢ ٤٣.٢ ١١٢٠
بریو

بریو