بی اند

در دسترس: موجود در انبار

سبک : سنگ طبیعی

سیمبل ۴۰x۴۰ :


سیمبل ۴۰x۱۲۰ :

رنگ :

دسته : برچسب: , ,
MarkanGrayRelief25x75 MarkanGrayReliefDecor25x75 markan relief beige decor 25x75 MarkanGrafitoReliefDecor25x75
Beyond Emerald
۴۰x۴۰
Beyond Emerald Forma 2
۳۳x۳۳
Beyond Emerald Glossy
۴۰x۱۲۰
Beyond Emerald Decor Glossy
۴۰x۱۲۰
MarkanLineBeigeRelief25x75 MarkanLineGrafitoRelief25x75 MarkanLineGrayRelief25x75 MarkanBeigeRelief25x75

Beyond Beige
۴۰x۴۰

Beyond Beige Forma 2
۳۳x۳۳

Beyond Beige Glossy
۴۰x۱۲۰

Beyond Beige Decor Glossy
۴۰x۱۲۰

MarkanWhiteRelief25x75 MarkanGrafitoRelief25x75 MarkanGrafitoMosaic33x33 MarkanBeigeMosaic33x33

Beyond Border
٨x۴۰

Beyond Ivory
۴۰x۴۰

Beyond Ivory Glossy
۴۰x۱۲۰

Beyond Ivory Decor Glossy
۴۰x۱۲۰
SilverMattAlomaPerfil1.5x75

Beyond Silver Relief Decor
۴۰x۱۲۰

Beyond Gold Relief Decor
۴۰x۱۲۰

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
۴۰x۴۰ ۹ ۳۳.۷ ١.٤٤ ١٠۹x١٠۹ ٤٨ ٦۹.۱۲ ۱۷۵۰
۴۰x۱۲۰ ٣ ٣٦ ١.٤٤ ١٠٦x١٠٦ ٤٨ ٦۹.۱۲ ۱۶۴۰
بی اند

بی اند