بالی

در دسترس: موجود در انبار

سبک : سنگ طبيعی

سیمبل ٣٣x١٠٠ :

سیمبل ٢٠x١٢٠ :

سیمبل ٣٣x٣٣ :

رنگ :

دسته : برچسب: , ,
BaliDecor BaliDecor
Bali Relief Marfil
٣٣x١٠٠
Bali Marfil
٣٣x١٠٠
Bali Decor
٣٣x١٠٠
BaliDecor BaliDecor BaliDecor

Bali Marfil
٣٣x٣٣

Bali Relief Marfil Decor
٣٣x١٠٠

 Bali Marfil Border
١٠x١٠٠
BaliDecor BaliDecor
West Wood Relief Burnt
٢٠x١٢٠
Bali Relief Burnt Precut
٢٠x٦٠
Perfit Gold Matt
٠.٦x١٠٠

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٣x١٠٠ ٤ ٢٩.٩ ١.٣٣ ١١٠x١١٠ ٥٤ ٧١.٨٢ ١٦٤٠
٢٠x١٢٠ ٥ ٣٠.٦ ١.١٦ ١١٠x١٣٠ ٤٥ ٥٢.٢ ١٤١٠
٣٣x٣٣ ١٤ ٣٦.٨ ١.٥٢ ١١٠x١١٠ ٣٦ ٥٤.٧٢ ١٣٥٠

 

بالی

بالی