بالی

در دسترس: موجود در انبار

سبک : سنگ طبيعی

سیمبل ٣٣x١٠٠ :

سیمبل ٢٠x١٢٠ :

سیمبل ٣٣x٣٣ :

رنگ :

دسته : برچسب: , ,
BaliDecorBaliDecor
Bali Relief Marfil
٣٣x١٠٠
Bali Marfil
٣٣x١٠٠
Bali Decor
٣٣x١٠٠
BaliDecorBaliDecorBaliDecor

Bali Marfil
٣٣x٣٣

Bali Relief Marfil Decor
٣٣x١٠٠

 Bali Marfil Border
١٠x١٠٠
BaliDecorBaliDecor
West Wood Relief Burnt
٢٠x١٢٠
Bali Relief Burnt Precut
٢٠x٦٠
Perfit Gold Matt
٠.٦x١٠٠

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٣x١٠٠٤٢٩.٩١.٣٣١١٠x١١٠٥٤٧١.٨٢١٦٤٠
٢٠x١٢٠٥٣٠.٦١.١٦١١٠x١٣٠٤٥٥٢.٢١٤١٠
٣٣x٣٣١٤٣٦.٨١.٥٢١١٠x١١٠٣٦٥٤.٧٢١٣٥٠

 

بالی

بالی