آکوا

در دسترس: موجود در انبار

سبک : کلاسیک

سیمبل ۴۰x۴۰ :


سیمبل ۴۰x۱۲۰ :

رنگ :

دسته : برچسب: , ,
MarkanGrayRelief25x75 MarkanGrayReliefDecor25x75 markan relief beige decor 25x75 MarkanGrafitoReliefDecor25x75
sateen Brown
۳۰x۳۰
Aqua Light Beige Relief
۴۰x۱۲۰
Aqua Dark Beige Relief
۴۰x۱۲۰
Aqua Brown Relief
۴۰x۱۲۰
MarkanLineBeigeRelief25x75 MarkanLineGrafitoRelief25x75 MarkanLineGrayRelief25x75 MarkanBeigeRelief25x75

Aqua Forma 3
۳۳x۳۳

Aqua Light Beige Relief
۴۰x۴۰

Aqua Dark Beige Relief
۴۰x۴۰

Aqua Brown Relief
۴۰x۴۰

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
۴۰x۴۰ ۹ ۳۳.۷ ١.٤٤ ١٠۹x١٠۹ ٤٨ ٦۹.۱۲ ۱۷۵۰
۴۰x۱۲۰ ٣ ٣٦ ١.٤٤ ١٠٦x١٠٦ ٤٨ ٦۹.۱۲ ۱۶۴۰
آکوا

آکوا