آنتیک

در دسترس: موجود در انبار

سبک : سنگ طبیعی

سیمبل ٦٠x٦٠  :

سیمبل ٣٠x٩٠  : 

 

رنگ : 

دسته : برچسب: ,
Antique Beige
٣٠x٩٠
Antique Brown
٣٠x٩٠
Antique Beige Relief Decor
٣٠x٩٠
Antique Brown Relief Decor
٣٠x٩٠
Antique Forma 2
٣٣x٣٣
Invent Beige Polished Glossy
٥٨x٥٨
Invent Brown Polished Glossy
٥٨x٥٨
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٠x٩٠ ٤ ١٩ ١.٠٥ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٥٦.٧ ١٠٥٠
٥٨x٥٨ ٤ ٣٤.٥ ١.٣٥ ١١٠x١١٠ ٣٢ ٤٣.٢ ١١٢٠
آنتیک

آنتیک