فهرست

صنایع کاشی تبریز در سایه لطف و کرم خداوند متعال، تلاش و زحمت مدیران و پرسنل و همچنین اهمیت به موضوع مهم محیط زیست و حفظ و پاسداری آن موفق به دریافت گواهینامه بین المللی (Iso14001-2015)گواهینامه محیط زیست و( Iso 45001-2018) گواهینامه ایمنی و بهداشت و سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه(Iso9001-2015) از شرکت SGS سوییس گردید .

این موفقیت را به کلیه مدیران، نمایندگان فروش، پرسنل زحمتکش و مصرف کنندگان محترم تبریک عرض می‌نماییم .


طراحی توسط واحد انفورماتیک گروه صنعتی کاشی تبریز