فهرست

در راستای خط مشی این شرکت‌ ها که بر اساس اصل مشتری مداری و با هدف جلب رضایتمندی بیشتر بنا شده است، به اطلاع می‌رساند که تغییراتی در فرم رضایتمندی مشتری ایجاد نموده و فرم جدید طراحی شده به همراه پاکت مربوطه که حاوی تمبر پرداخت شده توسط این شرکت می‌باشد در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است. این فرم ها حاوی جوایزی به قید قرعه در جهت ترغیب بیشتری مشتری و دریافت باخورد شرکت از مصرف کنندگان و در نتیجه بالا بردن و ارتقای تمام موراد تولید، کیفیت، مشتری مداری ‌می‌باشد .

 


طراحی توسط واحد انفورماتیک گروه صنعتی کاشی تبریز